Loading
SUNNILIVE

"Islamic Research Media"

Hazrat ! Yeh baccha kon tha ?

Ek martaba Imam ul Hind Hazrat Shaykh Abdul Haqq Muhaddis Dehlwi QuddisaSirruhu (d. 1052 AH/ 1642 CE) ki khidmat mein Ek bohut barday Alim e Deen mulaqat ke liye tashreef laey, toh Hazrat ne unse musafah (hand shake) kiya aur barabar (besides) bithaya.

Guftugu shuru hui, isi asna mein, aik nau-umar (young age) bacha (kid) aya jo bosidah (old ragged) kaprday zaebtan (worn) kiye huey tha. Usko dekh kar Hazrat Shaykh Abdul Haqq Muhaddis Dehlwi Saheb ehteraman (in respect) kharday hogaey aur jabtak woh bacha chala na gaya Aap kharday (standing) rahey.

Hazrat ka is tarah ehteram mein kharday hona Maulana ko kuch nagawaar sa guzra. Pucha: “Hazrat! Ye bacha kaun tha?” Aap ne Farmaya, “Aal e Rasool hai (yani, Syed hai),” SallallaahuAlaihiWaAalihiWaSallam.

Maulana ne pucha ke,”Hazrat Ek Alim e Deen Afzal/Superior hai ya Ek Aal e Rasool hai? SallallaahuAlaihiWaAalihiWaSallam

Hazrat Muhaddis ne barda mudallall (full-proof) jawab diya, farmaya, “Maulana! “Main Aap se aik sawal poochta hoon ke, Aap ne abtak kitney Alim banaey?” Maulana ne farmaya: “Taqreeban sattar (70) Ulama merey shagird hokar farigh (graduate) huey hain, yani sattar (70) Ulama main ne banaey hain.”

To Hazrat ne pucha, “Syed kitney banaey?” Ye sawal sunkar Maulana khamoosh hogaey, to Hazrat ne farmaya, “Maulana! Aap isi se andazah karlein ke, ‘Alim to banaya ja sakta hai, aur Syed sirf wohi ban sakta hai jisey Allah Ta’ala banaey.'”

Maulana ne phir aik sawal pucha ke, “Agar koi Syed bey Amal ho jaey to kiya uska ehteraam Wajib hai?”

Hazrat ne Maulana se sawal kiya ke, “Quran e Majeed mein kitni Ayaat aisi hain jin par Amal nahin kiya jata, ya Ayaat matrukah (discarded) hain?”

Maulana ne kaha: “Kaiy Ayaat mansookh (abrogated) hain,” Hazrat ne phir sawal kiya ke “kiya in Ayaat ko Kalam e Paak se khaarij (remove) kardiya hai?” Maulana ne kaha, “Nahin balke Quran e Majeed mein shamil hain kiyun ke Allah Ta’ala ka kalam hai, aur un Ayaat ka ehteraam bhi Farz hai, hum sab unko choomte hain, aankhon se lagatey hain.”

Hazrat Muhaddis Saheb ne farmaya: “Ayse hi bey-Amal Sadaat ko bhi Aal e Rasool SallallaahuAlaihiWaAalihiWaSallam samajh kar ehteraam karo, Baqi raha unka Amal, to woh unka apna muamlah hai.”

(Book Reference : Sirat ut Taalibeen)

Syed se Bugz

Daure hāzir me loogo se dast bosi aur wazifa lene ka aasan tarīn tarīqa

Sadate Izzam ki tanqīs karen unki burayi aur unme nuks talash Karen aur logo se dast bosi, Majālis aur mota nazrana ata hoga.!!!

Allah ke janib se Mawaddate Panjatan Pak alayhimusalam Musalmano par Fardh hai :

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

[ Surah Shura, Aayat – 23 ].

Rasūlullah ka farmane Aalishan :

Mai tumme do wazani chīzen choren ja raha hu unhe Masbuti se thāme rakhna ek Allah ki kitab aur dusri meri Ahle bayt. Mai tumhe apni Ahle bayt ke muta`liq Allah ki yaad dilata hu, Mai tumhe apni Ahle bayt ke muta`liq Allah ki yaad dilata hu, Mai tumhe apni Ahle bayt ke muta`liq Allah ki yaad dilata hu.

ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ ‏”‏ أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ‏”‏ ‏.‏ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ ‏”‏ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي

[ Sahīh Muslim – 2408 ].

Sayyiduna Ali ( Karram Allahu Wajahul Karīm ) ne Farmaya :

قال علي : والذي فلق الحبة وبرئ النسمة لعهد النبي الامبي لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق

Kasam hai Us Zaat ki Jisne Daane ko Faada aur Usse Anaaj Ugaye aur Jisne Jaandaro Ko Paida kiya Hazūr Nabi Karīm ka Mujhse Ehed hai ke Mujhse sirf Mu`min hi Muhabbat karega aur sirf Munafiq hi mujhse Bugz rakhega.

[ Sahīh Muslim, Kitab ul Imān, Hadīth Number 78 ]

[ Kitab us Sunnah Hadīth Number 1325 ]

[ Musnad ul Bazzar Jild 2 Hadīth Number 560 ]

[ Musnad Abu Ya’la Jild 1 Safah 250-251 ]

[Sahīh Ibnu Hibban Jild 15 Hadīth Number 6924 ]

[ Sunan at-Tirmidhi Hadīth 3736, Sahīh Shaykh Albāni ].

[ Sunan Ibnu Māja Hadīth 114, Sahīh – Shaykh Albāni ]. [ Tarīkh Madina Dimashq Jild 42 Safah 284, 287, 288 ] [ Khasa`is Amīr ul Mu`minīn, Imam Nasai, Hadīth Number 97, 98, 99 ]

[ Musannaf Ibn abi Shaybah, Hadīth 32600 ].

Hadhrat Abu Sa`ed al- Khudri ( Radi Allahu anh’ ) se Riwayat hai ke Hum Ansar log, Munafiqīn ko Unki Hadhrat Ali ( Karram Allahu wajahul karīm) ke sāth Bugz ki Wajah se Pehchante they. [ Fadhail us-Sahaba Jild 2 Hadīth Number 979, Salafi Muhaqqiq shaykh Wasīullah ne kaha ke Iski Sanad Sahīh hai”.

[ Hilyatul Awliyah Jild 6 Safah 295 ]

[ Tarīkh Madina Dimashq Jild 42 Safah 285-286 ]. Hadhrath Jabir ( Radi Allahu anh’) se riwayat hai ke hume ansār me chupe huwe Munafiqo ka pata na tha siwaye un logo ke Jo Maulae Qaynat ( Radi Allahu anh’) se bugz rakhtey they. [ Fadhail us-Sahaba, Hadīth 1086, Salafi Muhaqqiq Shaykh Wasīullah ne Kaha ke iski Sanad Hasan (Fair) hai ].

[ Tarīkh Madina Dimashq Jild 42 Safah 286, 287 ]

Rasūlullah ne farmayaJo Meri Itrat aur Ansar aur Arab ka Haq na pehchane wo Teen haal se khāli nahi Ya to Munafiq hai ya Harami hai ya Haizi baccha. [ Fatawa Ridhwiya Jild 23 Safah 253 ]

Rasūlullah ne Farmaya Jise Pasand ho ke uske umr me Barakat ho khuda use apni neymato se bahra mand karde to use lazim hai ke mere baad mere Ahle bayt se acha sulūk kare. Jo aisa na kare uski umr ki barakat uth jaye aur qayāmat me mere saamne Apna

trong>ﷺ ne Farmaya

Beshaq Allah ki teen (3) hurmate hain, Jo Unki hifazat karega Allah uske Dīno Duniya mehfūz rakhe, aur Jo unki Hifa e Allah
trong>
uski dīn ki hifāzat Farma Naa Dena ki, Ek Islam ki hurmat, dusri meri Hurmat, teesri meri Qarabat ki hurmat. [ Fatawa Ridhwiya Jild 23 Safah 254-255 ]

Sādate Kiram ki Ta`zīm Wajib aur Unki tauhīn Haram hai. Sadat aur Ulema ki te
hwiya Jild 22 Safah 420 ]

Aalime deen wo hai Jo Ahle Bayte Athār se Mohabbat kare aur unki ta`zīm kare aur Jisne bhi Sadat ki n ki usne
a
na
kuf
aur
kafir hai.

Rasūlullah ne Farmaya Jo Meri Aulad aur ansar aur Arab ka haq na pehchane wo teen illato se khāli nahi ya to munafiq hai ya Harami hai Ya Haizi baccha.

Dusre Alfaz yun hai Ya M<
r< a e āki hālat me uska Hamal liya.. [ Fatawa Ridhwiya Jild 22 Safah 420 ]

Mohabbate Aale at’hār ke Bāre me mutawatir Hadīthe Balke Qur`ane Azīm ki ayate Karīma hai
قل لا أسألكم عليه أجر&ampt
>&g
&
/strong>

دة في القربى

Farma dijiye Aye Mehbūbe kibriya Mai tumse Uspar koi Ajr Nahi Mangta magar ye Ke Apne Aqraba ki Mohabbat tumse māngta hu.

Unki mohabbat Musalman ka hai
se meh ami Waliyaudhubillahi
wa R

Haan Sacche Muhibbane Ahle bayte kiram ke liye Roze Qayamat Neymate barakate Rāhate hain.
Rasūlullah ne Farmaya Hum ahle Bayt ki mohabbat lāzim pakdo ke Jo
se ha
Dos
e saath mil ja
ega Qasam hai u
ske Haath me Meri jaan hai Ke Kisi bande ko Uska Amal a’ d J k ra n h e. tawa Rid a Ji 2 Safah 422 ] Jo Ahle baytse muhabbat narakhe mardūd o mal`un khārji hai. [ Bahārari`aildh 262
ong&/sg>rong&gstrong>

Afsos Aye Munkirat ke murtaqib is badtarīn fel se bhi agar apka damane atqa ma`asiyat se daagdar a ke
b kar dhasega..!!

Muttaqi Aal e Nabi Nahi Hota !

Kya yeh kehna durust hai ke har Muttaqi aur Parhezgar Aap ke Aal me se hai??

Jawab Mulahza Farmayen :

Hadhrath Anas bin Mālik ( Radi Allahu anhu ) se riwayat hai ke Rasūlullah ne Surat ul barāt ke Aylan ke sāth Hadhrath Abu Baqr as-Siddique ( Radi Allahu anhu ) ko Makkah bheja aur Phir Wāpis bulaya ayr Farmaya : Kisike Liye Munasib nahi ke Mere Ahle Bayt me se koi aur is Surat pohochaye, to Aap ne Hadhrath Ali ( Radi Allahu anhu ) ko bulaya aur unko wo Surat ata farmadi.

[ Khasa`is Amīr ul Mu`minīn, Imam Nasai, Hadīth number 72, Muhaqqiq ne Farmaya ke Is Hadīth ki Sanad Sahīh hai ].

[ Sunan at-Tirmidhi, Hadīth 3090, Shaykh albāni ne Farmaya ke iski sanad Hasan ( Fair ) hai ].

Hadhrath Ali ( Radi Allahu anhu ) se riwayat ke aakhir Nisf hissa ye hai :

Hadhrath Ali unse Ja mile aur Unse Kitab leli to Hadhrath Abu Baqr as-Siddique afsarda’ halat me Rasūlullah ke pas wapis laute aur arz kiya Ya Rasūl Allah kya mere muta`liq koi wahi nāzil huwi hai?? Aap ne farmaya : Nahi mujhe hukm diya gaya hai ke is zimmedari ko mai khud ada karun ya mere Ahle Bayt me se koi isko pohochaye.

[ Khasa`is Amīr ul Mu`minīn, Imam Nasai, Hadīth number 73, Muhaqqiq ne Farmaya ke Is Hadīth ki Sanad Sahīh hai ].

Sahīh Bukhāri, Hadīth Number 1622, Kitab ul Hajj

Rasūlullah bhejte hain Hadhrath Abu Baqr as-Siddique ( Radi Allahu anhu ) ko Amīre Hajj banakar, ye 9va Saale Hijrat hai Madina Tayyaba Ke Kuch Mīlo ke fāsle Par Zul hulefa hai Jaha par log Ihram Baandhte hain.

Imam Badruddin Ayni al-hanafi is maqam par likhte hain ke Hadhrath Siddiqe Akbar ( Radi Allahu anhu ) waha par Pohoche pīchey se Sarkar ne Maulae Qaynat Ali ( Radi Allahu anhu ) ko apni ūthni dekar bheja, Maula Murtudha Jab samne huwe to unse Pucha gaya ke Amīre Hajj bankar aaye ho ya Māmūr banke? Unhone Kaha Māmūr Banke Aaya hun pīchey Chalne ke Irade se Aaya hun Amīr banne ke Irade se Nahi aaya. Pucha ke fir aaye kyun ho? Kaha ke Sarkar ne mujhe bheja hai kaha mere bāre me Koi aayat to nahi nazil huwi?? Kaha aayat ka Pata to Sarkar ko hi ho sakta hai mujhe Iske Muta`liq pata nahi. Pucha fir aye kyun ho? Kaha ke Mujhe Chalkar Ke Maidane `Arfāt me Jo kuffar ke sath kiye huwe Mo`ayde hain Unke Todne ka Aylan karna hai. Unhone kaha ke ye kaam to Mai bhi Kar sakta hun apki Aane ki kya zarurat hai? Maulae Qaynat ( Radi Allahu anhu ) ne Kaha Chalo Fir Sarkar se hi puchlen.

Siddiqe Akbar ( Radi Allahu anhu ) wapis gaye aur Farmaya Ya Rasūl Allah mere bāre me koi aayat nāzil huwi hai?? Kaha ke Koi nazil nahi huwi. Farmaya ke Fir Ali ko kyun bheja hai. Kaha aylan karne ke Liye. Sayyiduna Siddiqe Akbar ( Radi Allahu anhu ) ne kaha aylan to mai bhi kar sakta tha Sarkar ne Farmaya :

Aye Ali Aylan ya Mai kar Sakta hun ya Meri Ahle Bayt me se Koi Aylan Kar sakta hai Ye Mo`ayda aysa hai ke Iska Aylan ya mai khud kar sakta hun ya Meri Ahle Bayt ka koi Fard iska Aylan kar sakta hai.

[ Umdat ul Qari Sharh Sahīh Bukhāri Jild 9 Safah 380, Imam Badruddin Ayni al-hanafi ].

In Roshan tarīn Tasrīhāt ke baad ahbāb khud jawab Faraham karen ke Jab Taqwe aur Parhezgari ki wajah se Sayyiduna Abu baqr as-Siddiqui ( Radi Allahu anhu ) Ahle Bayt me Shāmil na ho sake to Aaj kal ke dawedar Kaise shāmil ho sakte hain Jabke Siddique Akbar ( Radi Allahu anhu ) se bada koi muttaqi aur parhezgar ho sakta hai??

Isse ye kehna Bātil Sabit huwa ke Har Muttaqi aur parhezgar Aap ke Aal se hai.

Seeking help ,Visiting Shrine of Ambiya ,Auliya & Pious people with Quran & Hadith references.

We are living in a world of uncertainty and misconceptions. Man is beginning to question the very roots of his beliefs for Allah Almighty and the Holy Prophet Sall Allahu alaihi wa Aalihi wa Sallim, to create doubt in the minds of the simple and unsuspecting Muslims.”


“Here is proof from QURAN, Ahadith-e-Nabawi (Sallallaho Alaihi Wasallam), Sayings of Sahab-e-Kiram and from the writings of great and authentic scholars of Islam and writings of those who declare this as SHIRK, BID’AT etc. which show beyond a shadow of a doubt that Visiting Graves and Shrines of Anbia (Alaihimus Salam) and Aulia ALLAH (Rehmatullah Alaihi Ajamaien) is Lawful.”

img_7801

What does HOLY QURAN says

1. Holy Quran says: “And when they impose on their lives (sin), they must come to your (the Nabi’s) presence, then seek repentance from ALLAH and the Rasool(Peace Be Upon Him) also asks for their forgiveness. Then, they will indeed find ALLAH Most Forgiving and Compassionate.” (An-Nisa:61)

2. Holy Quran says (summary is): “No Doubt ALLAH and his Prophet and those who offer prayers, zakat are helpers”. (Al-Maaidah:55)

3. Holy Quran says (summary is): “Verily, ALLAH helps them and Jibril and Saaleh Mumineen and then angels are helpers”. (Al-Tehreem:4)

4. Holy Quran says: “Lo! Verily, the friends of ALLAH are (those) on whom fear (cometh) not, nor do they grieve.” (Surah Younus:61)

What does Ahadith-e-Nabawi says:

1. Syedana Rasoolullah said: “Wallahu Yu’ti wa anal QASIMU Rizqihi”

“ALLAH gives and I (Muhammad) distribute”. (Bukhari, Muslim)

2. Hazrat Aaisha narrates: “Rasoolullah Sallallaho Alaihi Wasallam use to visit Baqee Shareef on late nights and Sarkar Sallallaho Alaihi Wasallam prayed there three times raising his Blessed Hands” (Muslim)

3. Allama Nabalsi states: “Sarkar use to visit Baqee Shareef and pray standing beside their graves ‘I ask comfort for you people and ourselves”. (Muslim)

4. Syedana Rasulullah Sallallaho Alaihi Wasallam said: “Recite Sura Yaseen for your died ones” (Abu Dawud, Ibn-e-Maaja, Mishkaat – Kitaabul Janaiz)

5. According to Imam Baheeqi: “Rasoolullah Sallallaho Alaihi Wasallam regularly visits the grave of Shuhda-e-Ahud every year. And Hazrat Abu Bakar Siddiq, Hazrat Umer, Hazat Usman and Hazrat Fatima (Ridwanulla Alaihim Ajamain) use to go there and praying there”. (Baheeqi)

6. Syyeduna Rasolullah Sallallaho Alaihi Wasallam said: “One who visits my grave, my Shafa’at will be necessary (wajib) upon him”. (Daar Qutni, Bazaz, Baheeqi, Ibn-e-Khuzaima)

7. Syyeduna Rasolullah Sallallaho Alaihi Wasallam said: “One who perform HAJJ after me and then visits my grave, that means he visits me in my life”. (Daar Qutni, Baheeqi, Mishkaat, Tibrani Fiss Sageeril Ausat, Majma’ al zawaid)

8. Syyeduna Rasoolullah Sallallaho Alaihi Wassallam said: “I ordered you to not to visit garves; I now order you to visit graves, because it reminds you of Hereafter and keeps you away from world (Dunya)”
(Narrated By Hazrat Ibn-e-Masud Radi ALLAH Anho in Ibn-e-Maaja, Mishkaat – Baab Ziaratul Quboor, Sarhus Sudoor – Page No: 28, Ziaul Hadeeth – Page No: 96)

9. Hazrat Muhammad Bin Noman Radi ALLAH Anho narrates that Holy Prophet (Peace Be Upon Him) said: “ALLAH
forgives the sins of those , who on fridays regularly visits the grave of his mother and father or any one of them and his name will be recorded amongst those who exercise kindness with parents”. (Baheeqi, Mishkaat, Ziaul Hadeeth – Page No: 108)

10. Hazrat Aaisha Radi ALLAH Anha narrates that Holy Prophet (Peace Be Upon Him) said: “When ever a person visits the grave of his Muslim brother and sits besides him; then his Muslim brother feels comfort, and this condition remain until the visitor left the grave” (Hayatul Amwaat Page No: 47, Ibn-e-Ibid dunya)

11. When Nabi Kareem Sallallahu Alaihi passed near graveyard of Madina Munawwarah then he said: “Assalam O Aalaikum Ya Ahlul Quboor Yagfirullahu Lana Walakum wa antum salfuna wa nahnu bil asari” (Mishkaat – Baab Ziaratul Quboor, Tirmizi)

12. Syyeduna Rasoolullah said: “When ever some on send salaam to saahib-e-Qabr then he replies, and if he know him in his life then he do know him after death” (Baheeqi Fee Su’Bil Iman, Ibn-e-Abi Dunya)

13. Imam Bukhari states Hadeeth-e-Qudsi in his Sahi: “One who hates my WALI (freind), I declear Battle with him”. (Sahih Bukhari, Mishakaat Bab Ziktullah Wat Taqrib Ilahiyyah)

 

What Does SAHABA-E-KIRAM Believe?

1. “When ever Hazrat Anas Radi ALLAH Anho use to visit the grave of Syyeduna Rasoolullah Sallallaho Alaihi Wasallam, He use to stand in a way that he is offering prayer (in real he was not offering the prayer)” (Kitubus Shifa, Vol2)

2. “Hazrat Abu Al-Jawaz Radi ALLAH Anho narrates that once there was no rain for long time in MADINA then the dwellers of MADINA came to Hazrat Aaisha Radi ALLAH Anha and ask her for help, She replied ‘Turn to Holy Prophet Peace Be Upon Him and make hole in a roof towards sky so that there should no hurdle between Roza-e-Mubarak (Blessed Grave) and Sky’, When people did the same; sky started raining and produce greenery and the camels were fead as well.” (Mishkaat Shareef, Ziaul Hadeeth – Page No: 58)3. “Hazrat Saad Bin Abi Waqas use to visit Shuhda-e-Ahud with his companions and asked them to send salam upon them who answers your salam.” (Sharhus Sudoor – Page 193, Jazbul Quloob – Page 202)

4. Hazrat Umro Bin Al-Aas in very last moments of his life said his son Hazrat Abdullah (Ridwanullah Alaihim Ajamain): “When you bury me, put the send slowly on my grave site beside my grave for the duration in which a camel can be slaughtered and the meat of camel can be distribute so that I can gain comfort and I should know what I have to answer the angels.” (Sahih Muslim, Mishkaat Babud Dafanil Mayyat)

5. Hazrat Ibn-e-Umer states:“There are some believers of ALLAH, whome ALLAH have awarded the quality of Helping the people and people turns to them for the solution of their problems” (Al-Jamiul Sageer, Vol 1, Page 93)

6. Dawud ibn Salih says: ” Marwan [ibn al-Hakam] one day saw a man placing his face on top of the grave of the Prophet. He said: “Do you know what you are doing?” When he came near him, he realized it was Abu Ayyub al-Ansari. The latter said: “Yes; I came to the Prophet, not to a stone.”

Ibn Hibban in his Sahih, Ahmad (5:422), Tabarani in his Mu`jam al-kabir (4:189) and his Awsat according to Haythami in al-Zawa’id (5:245), al-Hakim in his Mustadrak (4:515); both the latter and al-Dhahabi said it was sahih. It is also cited by al-Subki in Shifa’ al-siqam (p. 126), Ibn Taymiyya in al-Muntaqa (2:261f.), and Haythami in al-Zawa’id (4:2).

What the Great Scholars of ISLAM says?

1. Imam Shaa’fi states: “I gain the blessings from the grave Imam Abu Hanifa and whenever I get into trouble, then I offer two rakats and then I visit his grave, and pray their for the solution, and ALHAMDO LILLAH my needs are always fulfilled.” (Al-Khairatul Hassan Vol 1 Page 38, Tareekh Khateeb-e-Baghdadi Vol 1 Page 123, Raddul Mukhrat Vol 1 Page 38)

2. Imam Ibn-e-Hajar Makki Shaafai states: “It is seen from many years that Ulma and the people use to visit the grave of Imam Abu Hanifa for the solution their problems and make him waseela for the completion of their needs”.

3. Imam Ahmed Bin Hunble states: “When ever someone(i.e.muslim) died in Ansaar-e-Madina then they use to visit their graves and recite Quran Kareem on their graves”. (Mirqaat Sharha Mishkaat, Vol 4, Page 81)

4. Imam Gazali Radi ALLAH Anho said: “If seeking help from a person in his life is lawful then it is lawful to seek help from him after his death”. (Buhjatul Asraar)

5. Imam Ghazzali states: “This is property of Auliya ALLAH that Blessings are found in their speeches, their breath, their clothes, their houses, and in the sand of their feet and at a place where he sits for a day” (Minhajul Aabideen Ma’a Sharha Sirajus Saalikin, Page 529)

6. Allama Abdul Ghani Afandi Nabalsi said: “once i heared with my ears when I visited the grave of Arsalan Damishqi that a man said ‘Why you visit sand, this is foolish act’, I was amazed that a Muslim cannot say this” (Kashfun Noor – Page 19)

7. Allama Shahabuddin Khafaji states in his commentry: “Visitng the graves of Aulia ALLAH and seeking waseela from them towards ALLAH is proved and All Muslim Ummah accept this belief. But their are some mulhideen who do not believe this. May ALLAH save us from their evil beliefs”

8. Shah Abdul Aziz Dehlvi states: “The souls of Aulia gain more power and spirituality after their death”. (Fatawa Azizia, Vol 2, Page 102)

9. Shah Waliullah Dehlvi in his book (“Faizul Haramain”, Page No: 57):

“If Someone achieves mystical knowledge then his soul become so powerful that Tariqah, Maslak, Saintly chain, Lineage, Genealogy, Relations and everything connected with that person comes into the range of his favor and inclination; The favor of ALLAH, reflects through his spiritual attention”

10. and in his book, (“Hama-at”):

“This Guarantees for the regular attending on death anniversaries (URS) of the saints, regular visiting to their shrines, to recite Fatiha there, Distribution of Charity, to honor his offspring, relations and Relics are lawful in Shariah; and also these are supererogation (Nafl and Mustahab) actions.”

11. Hazrat Daata Gunj Buksh in his Famous Book “Kashful Ma’joob” said: “Do visit the graves of your relatives and beloved and do recite Surah Fatiha and Surah Yasin at their graves, so that they should pray for you.”

12. “Gaining spiritual reflections from Mashaikh and thier attention from their life and from their graves are no doubt true”. (Al-Muhmind i.e. Aqaid-e-Ulma-e-Deobanad By Haji Imdadullah, Page 18)

“ACT of those who declare this as SHIRK”

1. When Ashraf Ali Thanvi came to Lahore, He visits the grave of Daata Sahib and said “He is a Great Personality, He is still controlling the happenings”. (Safar Naama Lahore wa Lakhnow, Page No: 50, Published By Maktaba Ashrafia Lahore).

2. Ahraf Ali Thanvi said for Sultanul Hind: “India is the emperor of Chishti’s because of Khwaja Gharib Nawaz” (Al-Afazaatul Youmia, Vol 1, Page 309).

3. He further said about an English man: “One English man went England from India and said ‘A Late in Ajmer (Khwaja Gharib Nawaz) is ruling entire India” (Al-Afazaatul Youmia, Vol 1, Page 309).

4. “Prime Minister and Doctor Israar Ahmed are reciting Fatiha for the Late brother of Doctor Asrar” (Daily Iman – Karachi, Dated 20th July 2004).


5. Above photo Maulana Tariq Jamil visited Dargah recently.

Courtesy: Xpose video channel


By the Divine Grace of Almighty Allah, this brief but informative answer will suffice to remove doubts from the hearts and minds of the Muslims created by the notorious WAHHABi”.

Chelum aur Fatiha ki Dalil

Proofs from The Holy Quraan regarding BAI’AT

hqdefault

Bai’at literally means “to promise” and derives from the root word meaning “to sell”. In English the term Bai’at is often translated as “Oath of Allegiance” or “Pledge”.
Taking Bai’at is Sunnah as our Holy Prophet Hazrat Syedina Rasool Allah ( sal-lal-lahu alaihi wa sallam ) took Bai’at from the Sahaba on many occasions. In one narration our Holy Prophet Hazrat Syedina Rasool Allah ( sal-lal-lahu alaihi wa sallam )  said:

‘Will you not make bai’at to the Rasul of Allah?’ We stretched our hands and enquired: On what shall we make Bai’at to you, O Rasul of Allah? He  (sal-lal-lahu alai hi wa sallam) said. ‘That you make the Ibaadat of Allah,- that you associate nothing with Him,- that you perform the five Salaat; that you hear and obey.”
(Muslim, Abu Daawood, Nisaai)

In the Qur’an, Allah  Subhana Wa Taala  says about Bai’at:

“Verily, those who Swear Allegiance unto thee, O Beloved Muhammad (sal-lal-lahu alaihi wa sallam ), in truth Swear Allegiance to Allah: The Hand of Allah is over their hands: then any one who violates his oath, does so to the harm of his own soul, and any one who fulfils what he has covenanted with Allah,- Allah will soon grant him a great Reward.”
Qur’an (Surah 48: Verse 10)

After the demise of the Holy Prophet Hazrat Syedina Rasool Allah ( sal-lal-lahu alaihi wa sallam )  this Sunnah was assumed and practised by many elite Sahabah, on the authority of our Holy Prophet  (sal-lal-lahu alai hi wa sallam). These eminent Sahabah included Hadhrat Abu-bakr Siddiq (razi allahu anhu ) & Hadhrat Ali (karam allahu wajhu) and before they departed they also nominated their successful students to carry on this Sunnah. Thus this tradition has been passed down from one generation to the next through an authentic chain of Friends of Allah  Subhana Wa Taala ..This chain is known as a Silsilah and these vary according to the Sufi Order.

To enter a Sufi order one must do Bai’at to a Kamil Sheikh.

There are two types of Bai’ah that one can perform:

Bai’ah al Barakah: This is where one initiates oneself into a spiritual order merely for the blessings of being part of the spiritual order of which has a direct link with the Holy Prophet (sallalahu alaihi wasallam) without a break in sequence. This Bai’ah is beneficial and brings one in the bank of those who have a link with the beloved ones of Allah.

Bai’ah al Iradah / Bai’ah al Salikeen: This is where one “sells” one’s self and surrenders completely to to the Friend of Allah  Subhana Wa Taala . Similar to how the corpse is left in the hands of the ghassal’ (washer). This Bai’ah leads one to receive both deen and dunya Spiritual Faiz. It is this very type of Bai’ah that was undertaken by the Sahaba upon the hands of the Prophet (sallallahu alaihi wasallam) and is also injuctioned in the Quran as it leads one to Allah  Subhana Wa Taala :

“O you who believe, fear Allah and seek a means of approach unto him, and strive in His path so that you may attain success”
Qur’an (Surah 4: Verse 38)

1.Those who swear allegiance to you,swears allegiance to ALLAH.The hand of ALLAH is over their hands so whosoever breaks his oath,he breaks it to own loss and whosoever fufils the covenant which he made with ALLAH then ALLAH shall soon give him great reward.
(sura fath verse 10)

2.Surely ALLAH was pleased with the believer when they were swearing allegiance to you under the tree,and ALLAH knew what were in their hearts so he sent down on them tranquility and rewarded them with a near victory.
(sura fath verse 18)

3.O Prophet!When believing women come to you for taking oath of allegiance at your hands,that they will not associate anything with ALLAH,and they will not commit theft,and will not commit adultery and nor kill their children and nor will bring a calumny forging it between their hands and feet,and will not disobey you in anything good.then accept their allegiance and beg ALLAH to forgive them.Undoubtely ALLAH is all forgiving,merciful.
(surah mumtahinah verse 12). 
As per this its cleared that Women also takes a Bai’at.

Salafi / Wahabi Scholar Ibn Taymiyyah’s love for Ahle Bait / bayt ?????

Ibn Taymiyyah’s Love for Ahle Bayt—One of the harshest opponents of the Shia was Ibn Taymiyyah, and because of this, some of the Shia have slandered him by claiming that he was a Nasibi (i.e. hater of Ahlel Bayt). Answering-Ansar refers to him as “Imam of the Nasibis, Ibn Taymiyya”. And yet, Ibn Taymiyyah was a lover of Ahlel Bayt; not only did he love the Ahlel Bayt, but he publically declared the necessity of loving the Ahlel Bayt as a part of the creed of the Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Let us narrate what Ibn Taymiyyah wrote in his most famous book, Al-Aqeedah Al-Wasitiyyah; he said: “They (the believers) accept what has been reported continuously from the Prince of the Believers Ali Ibn Abi Talib…” (Ibn Taymiyyah, Al-Aqeedah Al-Wasitiyyah, Chapter 4)

Ibn Taymiyyah said further: “The best men of this Ummah after its Prophet are: Abu Bakr; then Umar; third: Uthman; and fourth: Ali Ibn Abi Talib (may Allah be pleased with them all).” (Ibn Taymiyyah, Al-Aqeedah Al-Wasitiyyah, Chapter 4)

In regards to the Prophetic Household, Ibn Taymiyyah said: “The Ahlus Sunnah should love the Prophet’s family, give them support, and honor the Prophet’s will in regards to them, as he said at Ghadir Khumm: ‘I ask you by Allah to take care of my family; I ask you by Allah to take care of my family.'” (Ibn Taymiyyah, Al-Aqeedah Al-Wasitiyyah, Chapter 4)

Explaining the Sunni creed, said: “They (Ahlus Sunnah wal Jama’ah) love the people of the household of the Messenger of Allah; they regard them with love and loyalty, and they heed the command of the Messenger of Allah concerning them…but they reject the way of the (Shia) Rafidhis who hate the Sahabah and slander them, and they reject the way of the Nasibis who insult Ahlel Bayt in words and deed.” (Ibn Taymiyyah, Majmoo al-Fatawa, 3/154)

Ibn Taymiyyah was so aggrieved by the death of Hussain at Kerbala, that he said the following: “May Allah curse his killers, and whoever was glad with his murder!” (Ibn Taymiyyah, Majmoo al-Fatawa, Vol.4, pp.403-404) Note: Ibn Taymiyyah did not mention any names, as it is not the practice of the Sunnis to revile the dead by name or person, but rather Ibn Taymiyyah stated a conditional and general statement, i.e. whoever killed Hussain ibn Ali is to be cursed.

It is altogether interesting how careless the Shia are when it comes to throwing around insults of being Nasibi! It is very similar to the irresponsible attitude of Israeli Zionists who throw around insults of being anti-Semitic if anyone insults Israel. The Shia define a “Nasibi” to be one who insults the Shia, and in actuality their definition of the word has nothing at all to do with the Ahlel Bayt! How dishonest is Answering-Ansar’s claims that Ibn Taymiyyah was a Nasibi: which Nasibi in his right mind would call for the obligation of loving the Prophetic Household? Which Nasibi would claim that Ali ibn Abi Talib was from amongst the four greatest men in all of Islamic history? Would not a Nasibi be happy at the death of the Prophet’s grandson? And yet Shaykh al-Islam curses those who killed Husayn ibn Ali and those who are happy over his murder!

The Shia propagandists refer to us as “Takfeeris” and other such things, but the reality is that it is they who are guilty of this! Let us remind the reader that in Shia Fiqh a “Nasibi” is considered worse than a Kaafir. Notice how easily the Shia propagandists refer to people as “Nasibis”; we have no doubt that Answering-Ansar will one day refer to us as Nasibis! Why then should the Shia ever complain about “Takfeeri Sunnis” when they themselves are guilty of worse than this? In fact, we are hard-pressed to find a single rebuttal on Answering-Ansar where they refrain from calling the Sunni author to be a Nasibi. Calling someone a Nasibi is Takfeer, and it is in fact worse than Takfeer!

Courtesy:

baqi1 baqi2

mabbs 4

Rare Pic of Jannat ul Baqi before destruction by Salafi / Wahabi regime in 1920 AD

hajj 1906

hajj 1906

Janatul Mala.tif

Janatul Mala.tif

hajj 1928

hajj 1928

Jannatul Maulla Shrine of Hazrat Ammi Khatijaah RadiAllahanha before 1920 destruction

Jannatul Maulla Shrine of Hazrat Ammi Khatijaah RadiAllahanha before 1920 destruction

hajj 1924

hajj 1924

Jannatul-Baqi_before_DemolitionNow ,the question raised by AHLE SUNNAT WAL JAMAAT (Sufi Sunni) ,On What Circumstances 

“SALAFI / WAHABI DEMOLISHED THIS HISTORICAL SHRINE ?????”

CLICK THIS LINK : – Salafi / Wahabi of Saudi-Arabia demolished 60,000 “Dargah / Mazarat / Maqam / Shrine” including JANNAT UL BAQI / JANNAT UL MAULA.

HOLY HIJAZ
Click  To Be Continued….