Muttaqi Aal e Nabi Nahi Hota !

Kya yeh kehna durust hai ke har Muttaqi aur Parhezgar Aap ke Aal me se hai??

Jawab Mulahza Farmayen :

Hadhrath Anas bin Mālik ( Radi Allahu anhu ) se riwayat hai ke Rasūlullah ne Surat ul barāt ke Aylan ke sāth Hadhrath Abu Baqr as-Siddique ( Radi Allahu anhu ) ko Makkah bheja aur Phir Wāpis bulaya ayr Farmaya : Kisike Liye Munasib nahi ke Mere Ahle Bayt me se koi aur is Surat pohochaye, to Aap ne Hadhrath Ali ( Radi Allahu anhu ) ko bulaya aur unko wo Surat ata farmadi.

[ Khasa`is Amīr ul Mu`minīn, Imam Nasai, Hadīth number 72, Muhaqqiq ne Farmaya ke Is Hadīth ki Sanad Sahīh hai ].

[ Sunan at-Tirmidhi, Hadīth 3090, Shaykh albāni ne Farmaya ke iski sanad Hasan ( Fair ) hai ].

Hadhrath Ali ( Radi Allahu anhu ) se riwayat ke aakhir Nisf hissa ye hai :

Hadhrath Ali unse Ja mile aur Unse Kitab leli to Hadhrath Abu Baqr as-Siddique afsarda’ halat me Rasūlullah ke pas wapis laute aur arz kiya Ya Rasūl Allah kya mere muta`liq koi wahi nāzil huwi hai?? Aap ne farmaya : Nahi mujhe hukm diya gaya hai ke is zimmedari ko mai khud ada karun ya mere Ahle Bayt me se koi isko pohochaye.

[ Khasa`is Amīr ul Mu`minīn, Imam Nasai, Hadīth number 73, Muhaqqiq ne Farmaya ke Is Hadīth ki Sanad Sahīh hai ].

Sahīh Bukhāri, Hadīth Number 1622, Kitab ul Hajj

Rasūlullah bhejte hain Hadhrath Abu Baqr as-Siddique ( Radi Allahu anhu ) ko Amīre Hajj banakar, ye 9va Saale Hijrat hai Madina Tayyaba Ke Kuch Mīlo ke fāsle Par Zul hulefa hai Jaha par log Ihram Baandhte hain.

Imam Badruddin Ayni al-hanafi is maqam par likhte hain ke Hadhrath Siddiqe Akbar ( Radi Allahu anhu ) waha par Pohoche pīchey se Sarkar ne Maulae Qaynat Ali ( Radi Allahu anhu ) ko apni ūthni dekar bheja, Maula Murtudha Jab samne huwe to unse Pucha gaya ke Amīre Hajj bankar aaye ho ya Māmūr banke? Unhone Kaha Māmūr Banke Aaya hun pīchey Chalne ke Irade se Aaya hun Amīr banne ke Irade se Nahi aaya. Pucha ke fir aaye kyun ho? Kaha ke Sarkar ne mujhe bheja hai kaha mere bāre me Koi aayat to nahi nazil huwi?? Kaha aayat ka Pata to Sarkar ko hi ho sakta hai mujhe Iske Muta`liq pata nahi. Pucha fir aye kyun ho? Kaha ke Mujhe Chalkar Ke Maidane `Arfāt me Jo kuffar ke sath kiye huwe Mo`ayde hain Unke Todne ka Aylan karna hai. Unhone kaha ke ye kaam to Mai bhi Kar sakta hun apki Aane ki kya zarurat hai? Maulae Qaynat ( Radi Allahu anhu ) ne Kaha Chalo Fir Sarkar se hi puchlen.

Siddiqe Akbar ( Radi Allahu anhu ) wapis gaye aur Farmaya Ya Rasūl Allah mere bāre me koi aayat nāzil huwi hai?? Kaha ke Koi nazil nahi huwi. Farmaya ke Fir Ali ko kyun bheja hai. Kaha aylan karne ke Liye. Sayyiduna Siddiqe Akbar ( Radi Allahu anhu ) ne kaha aylan to mai bhi kar sakta tha Sarkar ne Farmaya :

Aye Ali Aylan ya Mai kar Sakta hun ya Meri Ahle Bayt me se Koi Aylan Kar sakta hai Ye Mo`ayda aysa hai ke Iska Aylan ya mai khud kar sakta hun ya Meri Ahle Bayt ka koi Fard iska Aylan kar sakta hai.

[ Umdat ul Qari Sharh Sahīh Bukhāri Jild 9 Safah 380, Imam Badruddin Ayni al-hanafi ].

In Roshan tarīn Tasrīhāt ke baad ahbāb khud jawab Faraham karen ke Jab Taqwe aur Parhezgari ki wajah se Sayyiduna Abu baqr as-Siddiqui ( Radi Allahu anhu ) Ahle Bayt me Shāmil na ho sake to Aaj kal ke dawedar Kaise shāmil ho sakte hain Jabke Siddique Akbar ( Radi Allahu anhu ) se bada koi muttaqi aur parhezgar ho sakta hai??

Isse ye kehna Bātil Sabit huwa ke Har Muttaqi aur parhezgar Aap ke Aal se hai.

Leave a Reply